Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä: Eräopaspalvelu Talvi T:mi, Meinigintie 63, 42100 Jämsä, +358451100145, eraopaspalvelutalvi@gmail.com, Y-tunnus 1155917-6

Ehdot

Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta: Eräopaspalvelu Talvi T:mi, Meiningintie 63, 42100 Jämsä, +358451100145, eraopaspalvelutalvi@gmail.com, Y-tunnus 1155917-6

Asiakas:

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Eräopaspalvelu Talvelta Internetpalveluissa.

Varausehdot:

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen:

Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

· Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

· Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

· Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

· Eräopaspalvelu Talvi ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Eräopaspalvelu Talveen tilanteen korjaamiseksi.

· Eräopaspalvelu Talvi ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

· Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset:

· Peruutuspäivä on se päivä, jona Eräopaspalvelu Talvi on saanut tiedon peruutuksesta.

· Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

 - kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10 € (sis. alv. 24%).

 - kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% kohteen hinnasta.

 - kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko hinta.

 -  Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 - Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Eräopaspalvelu Talvi irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 - Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.

 - Force majeure -esteen takia irtisanotusta sopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Lemmikkieläimet

- Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

-  Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella. 

 Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

- Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

- Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

- Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

- Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta.

Vahinkojen korvaukset

· Asiakas on velvollinen korvaamaan Eräopaspalvelu Talven vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

· Eräopaspalvelu Talvi ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

· Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua. Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

· Eräopaspalvelu Talvi pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

· Jos asiakas ja Eräopaspalvelu Talvi eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen
Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 Maksuehdot

· Eräopaspalvelu Talvi soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja. Eräopaspalvelu Talvi ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa. Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.  Maksaminen: Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä  Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.

· Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta Puhelin: 029 300 5050 Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

· Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Maksukaista ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

· Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

· Sovellamme kohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

· Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

· Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

· Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

 

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.
Luotu: 06.06.2017

© 2021 Eräopaspalvelu Talvi | 42100 Jämsä | 045-1100 145 | www.eraopaspalvelutalvi.fi | Sähköposti